• k脺resel durumlara odaklamak

  sisu, uluslararas谋 陌li艧kileri ve kamu olaylar谋 fak眉ltesi kurmu艧

 • 脟陌n鈥櫮?d脺nyaya tanitma

  devlet, bm ve di臒er sivil servis g枚revinde 莽al谋艧anlar谋n miktar谋 art谋racak

 • rouhai 陌le kahvalti

  陌ran ba艧bakan hassan rouhani 艦angay鈥檇a akademisyenlerle g枚r眉艧m眉艧

 • haberler

  akademisyenler “new silk road” ve çin-陌ran ili艧kileri üzerinde sisu’da konferans yapm谋艧

  konfüçyüs enstitüsü latin amerikan ülkelerde geli艧mekte

  • 脟in tiyatrosu-脟in tiyatrolar谋 tan谋yal谋m-2 kukla oyunu-脟in tiyatrolar谋 tan谋yal谋m
  • henan operas谋-脟in tiyatrolar谋 tan谋yal谋m 脟in tiyatrosu-脟in tiyatrolar谋 tan谋yal谋m-1
  di臒er haberler

  faal陌yetler

  • 12.05

   2014

  • 11.12

   2014

  • 10.14

   2014

  • 06.13

   2014

  • 05.30

   2014

  di臒er faaliyetler akademik takvimleri

  fak眉lteler ve b枚l眉mler

  lisans b枚l眉mleri

  lisans眉st眉 b枚l眉mler

  ara艧t谋rmalar ile alakal谋 genel durum

  enstit眉ler ve merkezler

  akademik dergiler ve yay谋nlar

  d眉nyay谋 kucaklamak

  k眉resel ortakl谋k

  uluslaras谋 e臒itim

  kamp眉s haritalar谋 ve ula艧谋m

  akademik takvim

  陌leti艧im

  sisu'da ke艦陌f etmek

  1949 y谋l谋nda kurulan shanghai uluslararas谋 ara艧t谋rmalar 脺niversitesi, kurulu艧undan bu yana hep, d眉nya vizyonuna sahip, insanl谋k k眉lt眉r ve medeniyetiyle bar谋艧谋k, yap谋c谋l谋k kabiliyetine sahip, giri艧ken, yabanc谋 dile hakim, farkl谋 k眉lt眉rlerle kolay ileti艧ime ge莽ebilen insan yeti艧tirmeyi kendine ama莽 edinmi艧tir.

  1949 y谋l谋nda kurulan shanghai uluslararas谋 ara艧t谋rmalar 脺niversitesi, kurulu艧undan bu yana hep, d眉nya vizyonuna sahip, insanl谋k k眉lt眉r ve medeniyetiyle bar谋艧谋k, yap谋c谋l谋k kabiliyetine sahip, giri艧ken, yabanc谋 dile hakim, farkl谋 k眉lt眉rlerle kolay ileti艧ime ge莽ebilen insan yeti艧tirmeyi kendine ama莽 edinmi艧tir.

  bizim kamp眉s眉m眉z

  shanghai鈥檔in hongkou ve songjiang b枚lgelerinde iki kamp眉s眉m眉z var ve toplam 74.7 hektarl谋k bir alan谋 kapsamaktad谋r. 陌ki kamp眉s aralar谋nda yak谋n bir ba臒lant谋 bulunurken kendine ait 枚zelliklere de sahip olmaktad谋r.

  geleneksel okul etkinlikleri

  tarihimiz

  spor ve sa臒l谋kl谋 ya艧am

  sisu鈥檡u tan谋yal谋m

  g枚rev ve vizyonumuz

  shanghai uluslararas谋 ara艧t谋rmalar 脺niversitesi olarak parolam谋z 脟ince: 鈥滄牸楂樺織杩? 瀛﹁疮涓鈥?(ge gao zhi yuan, xue guan zhong wai). t眉rk莽e anlam谋 ise: 鈥淒眉r眉stl眉k, 陌leri 枚r眉艧l眉l眉k ve akademik 脺st眉nl眉k.鈥? olarak 枚zetlenebilir.

  fazla bilgiler